Sprawozdanie z wykonanie budżetu gminy Iwonicz-Zdrój za 2010 rok

Sprawozdanie